Welkom bij Eduroute!

15-07-2016:
De Stichting Eduroute is slachtoffer geworden van een gerichte aanval van onbevoegden die er op uit waren om persoonsgegevens te ontvreemden. Eduroute is het schoolportaal dat leerlingen in ons land toegang biedt tot digitaal lesmateriaal in opdracht van distributie partners. Hierbij zijn mogelijk van veel leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs gegevens zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het versleutelde wachtwoord ontvreemd. Het lek is inmiddels gedicht en het incident is direct gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is aangifte gedaan bij de politie.

Update 21-07-2016:
Inmiddels zijn alle mogelijke betrokkenen per e-mail geïnformeerd. Het advies aan betrokkenen is om waakzaam te zijn op eventuele phishing mails. Daarnaast blijft het advies om verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te gebruiken op verschillende platforms.

Eduroute biedt scholen hét antwoord voor de ontsluiting en facturering van digitaal lesmateriaal, vanaf de boekenlijst!

Eduroute is een samenwerkingsverband van educatieve distributeurs / boekhandels (NBb-educatief) en is het centrale start- en registratieportaal voor de ontsluiting van digitaal lesmateriaal naar de leerling. Doelstelling van Eduroute is dat alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs en het MBO die hun digitale leermiddelen hebben besteld bij één van de deelnemende boekhandels, rechtstreeks toegang krijgen tot deze leermiddelen vanuit de elektronische leeromgeving van de school of die van de boekhandel. Dit zonder dat zij daarbij nog een keer moeten inloggen bij de site van de deelnemende uitgeverijen.

Wat biedt Eduroute de educatieve distributeur?

Met Eduroute bieden de educatieve distributeurs de scholen een totaaloplossing voor digitaal leren: boekenlijstservice, afrekenen, autorisatie/authenticatie, applicatiebeheer en helpdesk.

Hoe gaat Eduroute om met de verwerking van persoonsgevens?

Ten behoeve van de verwerking van persoonsgegevens heeft Eduroute een gedragscode opgesteld, waaraan deelnemende partijen aan Eduroute zich hebben geconformeerd. Klik hier om de gedragscode te lezen.